Choď na obsah Choď na menu
 


Články

medzi najčastejšie vírusové ochorenia v chovoch holubov patria:
• Paraymxovírusová choroba ( kvôli veľkej podobnosti a príbuznosti pôvodcu s vírusom
pseudomoru hydiny, nazývanej tiež pseudomor alebo Newcastelská choroba);
• Herpesvírusová choroba;
• Diftéria- vtáčie kiahne;
• Cirkovírusová choroba mladých holubov a holúbät;
• Infekčná nádcha
PARAMYXOVIRÓZA
( pseudomor,Newcastelská choroba)
CHARAKTERISTIKA: Paramyxoviróza, je vírusové, veľmi nákazlivé ochorenie holubov,
napádajúce CNS- centrálny nervový systém, charakterizované vysokou chorobnosťou a
úhynom. Opäť sa objavilo u nás v 80. rokoch minulého storočia a spôsobuje značné straty v
infikovaných chovoch.
PôVODCA: paramyxovírus , ktorý je blízko príbuzný s vírusom pseudomoru hydiny (
Newcastelskou chorobou).
PRIEBEH OCHORENIA: Choroba sa môže šíriť jednak priamo- z holuba na holuba , ale aj
nepriamo- prachom obsahujúcim vírus, infikovanou vodou, krmivom, chovateľskými
pomôckami, niekedy pri prenose „pomáhajú“ napr. aj muchy, komáre, ale aj človek,
prostredníctvom odevu, na topánkach.. Hlavnou cestou prenosu je kvapôčkova infekciakýchaním
vo forme aerosólu sa vírusy dostávajú k vnímavým zvieratám, hlavne za pomoci
stresujúcich faktorov, ako je preprava zvierat- malý priestor, zvýšená teplota v malých
prepravných boxoch, nedostatočné vetranie..
PRíZNAKY: Inkubačná doba je 3- 5 dní. U holubov pozorujeme apatiu, ľahko sa unavia,
riedku vodnatú hnačku, nazelenalej farby, zvýšený príjem tekutín, nervové príznaky, poruchy
CNS- obrna , skrútenie hlavy, poruchy rovnováhy, zvieratá sa snažia zobať, ale nevedia
potravu trafiť, klovajú do prázdna; takmer vždy túto chorobu sprevádza aj sekundárna,
pridružená infekcia- hlavne salmonelóza, príp. infekčná nádcha, ale často dochádza v
dôsledku oslabenia imunity aj k rozmnoženiu vnútorných parazitov- ako trichomonády,
škrkavky...U mladých holubov má ochorenie veľmi rýchly priebeh, hynú už cca 5 dňové
holúbätá a často jediným príznakom, ktorý sa stihne rozvinúť je vodnatá hnačka. V poslednej
dobe sa vyskytuje aj forma, pri ktorej chýbajú zjavné charakteristické príznaky postihnutia
CNS a priebeh ochorenia má nešpecifické príznaky ako napr. postihnutie dýchacieho aparátu.
DIAGNÓZA: Podľa klinických príznakov, môžeme určiť pravdepodobnosť ochorenia- s
určitosťou nám až odpovedia laboratórne výsledky. Odlíšiť treba otravy, nervovú formu
salmonelózy, silnú inváziu škrkavkami, nedostatok B vitamínu.
LIEčBA: Najviac postihnuté jedince utrácame ( príp.odošleme prostredníctvom veterinárneho
lekára na laboratórne vyšetrenie na potvrdenie diagnózy). Ostatné, menej postihnuté
jedince,príp. vzácne kusy , sa môžeme pokúsiť zachrániť, pričom ich izolujeme od zvierat,
ktoré ešte nevykazujú známky ochorenia. Samotná paramyxovírusová choroba sa liečiť nedá.
Liečime teda len sekundárne sprievodné infekcie, ktorou je najčastejšie salmonelóza ( napr.
prípravkom Tiagal ( PHQ, SK ), ktorý účinkuje na salmonelózu, pasteurelózu, mykoplazmu ),
prípadne preliečime chov na trichomonádu alebo škrkavky ak vykazujú zmeny
charakteristické pre tieto ochorenia.Keďže holuby nie sú schopné žrať samé, treba im pomôcť
manuálnym kŕmením a napájaním . Do kŕmnej dávky pridávame rehydratanciá Rehyn ( PHQ,
Sk) nutné v dôsledku straty tekutín a elektrolytov pri hnačkách. Pri nervových príznakoch
podávame vo zvýšeným dávkach vitamíny najmä skupiny B napr. Neo Komplex B ( PHQ, SK
); alebo aj obyčajné pivovarské kvasnice) ktoré podporujú normálne fungovanie nervovej
sústavy. Pre stabilizáciu črevnej mikroflóry ( narušenej v dôsledku choroby a podávania
antibiotík) podávame probiotiká ( napr. Propoul ( BVT, CZ) ). Podávame ich cca 5 dní, potom
na 3 dni vystriedame s rehydratanciami a opäť podávame probiotiká až do stabilizácie chovu.
PREVENCIA: Jedinou cestou ochrany proti tomuto ochoreniu je vakcinácia . Na trhu sú
dostupné napr. Columba – proti paramyxovírusovej chorobe, Pharmavac Columbi 2-
kombinovaná vakcína proti paramyxovírusovej a herpesvírusovej chorobe)- PHQ, SK alebo
vakcíny od firmy MVK,SK ako sú Avipest ( paramyxovirusová choroba) a Colinak NH (
paramyxo a herpesvírus). Odporúča sa očkovať mladé zvieratá pri odstave s následnom
revakcináciou o 3- 6 týždňov. Vhodná je vakcinácia celého chovu cca 3 týždne pred chovnou
a závodnou sezónou. Imunita nastupuje o 10- 14 dní.
HERPESVIRÓZA
CHARAKTERISTIKA: Herpesviróza je vírusové ochorenie holubov, sprevádzané poruchami
dýchacieho a tráviaceho aparátu s miernym alebo zjavným priebehom. Hlavným
nebezpečenstvom je v dôsledku choroby v oslabená imunita a pridruženie sa sekundárnych
infekcií, ktoré sa podieľajú na tzv, infekčnej nádche.
PôVODCA : holubí herpesvírus PHV- 1.
PRIEBH OCHORENIA: Ochorenie je prenášané priamo zo zvieraťa na zviera, ale aj
nepriamo pri preprave, prachom a pod. Dospelé holuby, u ktorých nákaza prebieha skryte,
rozsievajú vírus do okolia, a pri vypuknutí nákazy , majú veľký význam aj stresové faktory:
preprava , prehriatie, nadmerná prašnosť, vysilenie po pretekoch, pri oslabení imunity.
Ochorenie sa prenáša na mladé holuby aj pri kŕmení holubou kašou. Najväčšie vylučovanie
vírusu prebieha hlavne v jarných a letných mesiacoch.
PRíZNAKY: Ochorenie má príznaky nachladnutia: holuby kýchajú, prejavujú sa príznaky
zápalu spojiviek a nosovej sliznice vo forme výtoku, sú malátne, slabé. Nosové otvory sú
upchaté hlienom, holuby sa ho kýchaním, oškrabávaním nosa v snahe zbaviť sa ho, dýchajú
otvoreným zobákom. Na slizniciach dýchacích orgánov sa vytvárajú šedozelené , ľahko
stiahnuteľné povlaky, ktoré sťažujú dýchanie za sprievodu praskotavých zvukov. Môžu sa
objaviť aj nervové príznaky- sú depresívne a prejavuje sa neschopnosť lietať. Objavujú sa
tráviace problémy sprevádzané zelenou mazľavou hnačkou, zvýšeným príjmom tekutín.
Hnačka vedie k celkovému oslabeniu , chudnutiu až úhynu. V chovoch s vyhovujúcou
hygienou, zodpovedajúcou výživou a nepremorení vnútornými parazitmi, ochorenie prebieha
s nešpecifickými príznakmi -znížená chuť do jedla, spavosť...- čo sa prejaví hlavne počas
sezóny. U mladých holubov do 6 mesiacov má ochorenie zhubný priebeh.
DIAGNÓZA: Na základe klinických príznakov,pitvy- kde pozorujeme na dýchacích cestách
ľahkostiahnuteľné povlaky, na pečeni vidieť vo veľkosti špendlíkovej hlavičky nekrotické
(odumreté) ložiská sivej farby, ktoré môžeme nájsť aj na obličkách a slezine. Smerodatné
však je histologické vyšetrenie,prípadne izolácia vírusu.
LIEčBA: Terapia sa orientuje hlavne na potlačenie sekundárnych infekcií, po nich mi malo
nasledovať týždňové podávanie probiotík ( napr. Propoul ) na úpravu črevnej mikroflóry.
Dôležitou súčasťou terapie je aj dezinfekcia zariadenia a priestorov ( Antec Virkon S ). Po
prekonaní primárnej infekcie sa stávajú holuby bezpríznakovými nosičmi, pričom môžu
opakovane vylučovať vírus do okolia, čiže predovšetkým je najdôležitejšia prevencia.
PREVENCIA: V prevencii sa uplatňuje jednak dodržiavanie vhodných zoohygienických
podmienok, optimálnej výživy, karantenizácie nových jedincov a samozrejme,
vakcináciou.Na trhu máme kombinované vakcíny Pharmavac Columbi 2- kombinovaná
vakcína proti paramyxovírusovej a herpesvírusovej chorobe)- PHQ, SK a Colinak NH (
paramyxo a herpesvírus- MVK,SK) . Odporúča sa očkovať mladé zvieratá pri odstave s
následnom revakcináciou o 3- 6 týždňov. Vhodná je vakcinácia celého chovu cca 3 týždne
pred chovnou a závodnou sezónou. Imunita nastupuje o 10- 14 dní.
DIFTÉRIA- vtáčie kiahne
CHARAKTERISTIKA: Vtáčie kiahne patria medzi najčastejšie ochorenia holubov,
vyskytujúce sa hlavne na konci leta, začiatkom jesene, kedy sú holuby oslabené
preperovaním, odchovom mláďat, na konci letovej sezóny.
PôVODCA: poxvírus
PRIEBEH OCHORENIA: Ochorenie je prenášané hlavne bodavým hmyzom,voľne žijúcimi
vtákmi ,novonakúpenými holubmi, človekom, ale samozrejme aj slinami, nosným sekrétom,
infikovaným krmivom, vodou, málokedy trusom. Prenášajú sa aj cez drobné porania, trhlinky.
PRíZNAKY: Inkubačná doba je 4- 8 dní. Nákaza má akútny alebo chronický priebeh a
vyskytuje sa v troch formách: Slizničná forma je charakteristická tvorbou bieložltých
syrovitých pablán v dutine zobáka a horných dýchacích ciest. Splývajú do veľkých ložísk a sú
pevne spojené so sliznicou, pri násilnom odstraňovaní dochádza ku krvácaniu. Mierny priebeh
nevyvoláva zmeny na celkom zdravotnom stave holuba, ale výraznejší priebeh môže
spôsobovať od deformácie zobáka ( pablany v kútikoch zobáka majú tendencie prerastať do
hĺbky) až po úhyn, v dôsledku sťaženého príjmu potravy. Kožná forma: sa prejavuje tvorbou
uzlíkov veľkosti prosa až hrášku v oblasti očných mihalníc,nozdier,kútikov zobáka, ale aj v
okolí kloaky, na behákoch. Neskôr dochádza k prestúpenie krvi a tekutín na povrch uzlíkov, z
ktorých sa potom stávajú chrasty, ktoré sú vstupnou bránou pre sekundárnu infekciu. Táto
forma má chronický priebeh. Zmiešaná forma: je najťahšia a takmer vždy končí úhynom.
Holuby,ktoré ochorenie prekonajú, získavajú celoživotnú imunitu.
DIAGNÓZA: Stanovujeme na základe charakteristických klinických príznakov, smerodatným
je však laboratórne vyšetrenie. Pri diagnóze treba vylúčiť plesňové ochorenie soor a
trichomonidázu, pri ktorej pablany môžeme ľahko odlúpiť.
LIEčBA: Ako pri všetkých vírusových infekciách,ktoré sa nedajú priamo liekmi ovplyvniť,sa
sústredíme na potlačenie sekundárnej infekcie podávaním vhodných antibiotík, pablany sa
snažíme čo najšetrnejšie odstrániť,vzniknuté rany potierame jódglycerínom,príp. jódovou
tinktúrou, chrasty sa snažíme zmäkčiť dezinfekčnými masťami- sú vstupnou bránou pre
rozvinutie druhotnej infekcie. Po preliečení antibiotikami,podávame probiotiká ( Propoul) na
stabilizáciu črevnej mikroflóry. Pri terapii podávame aj vitamín A dôležitý pri ochrane slizníc.
Pri terapii nesmieme zabudnúť na dezinfekciu zariadení a priestorov ( Antec Virkon S ).
Najvýznamnejšia je však prevencia.
PREVENCIA: Pred začiatkom chovnej a letovej sezóny sa odporúča vakcinácia- očkovacia
látka sa vtiera do obnažených folikulov pierok na stehne alebo hrudi. . O 7- 10 dní
pozorujeme v mieste aplikácie mierne zdurenie,ktoré v priebehu 14 dní vymizne je
podmienkou vzniku imunity. Ak takúto reakciu na druhý deň nepozorujeme,opakujeme
vakcináciu na druhej nohe. Imunita nastáva o 14- 21 dní a trvá 6- 8 mesiacov. Na trhu
dostupné vakcíny sú: Diphtofarm ( PHQ, SK), Ovodifterín ( MVK,SK) . Samozrejme,dôležité
je dodržiavanie vhodných zoohygienických podmienok, optimálnej výživy a karantenizácie
nových jedincov.
CIRKOVIRÓZA
CHARAKTERISTIKA: Cirkoviróza je pomerne mladé ochorenie , ktoré bolo v Európe
prvýkrát sledované v roku 1997. Je to ochorenie postihujúce predovšetkým mladé holuby do
prvého roku života, pričom postihuje imunitný aparát, s následným znížením imunity
organizmu.
PôVODCA: Pôvodcom je holubí cirkovírus napádajúci imunitný systém, columbid cirkovirus
CoCv. Cirkovírusy patria dosiaľ medzi najmenšie známe vírusy.
PRIEBEH OCHORENIA: Ochorenie sa prenáša priamym kontaktom z infikovaného zvieraťa
na zdravého jedinca , predovšetkým na pretekoch, výstavách. Náchylné na túto chorobu sú
zvlášť mladé holuby vo veku 6- 8 týždňov, kedy je plne vyvinutý Fabriciov váčok. Vtáky
nemajú lymfatické uzliny ako cicavce, ich úlohu preberá práve spomínaný Fabriciov váčok,
ktorý sa nachádza v okolí kloaky. V ňom dozrievajú B lymfocyty, protilátky zúčastňujúce sa
na imunite holuba. Akékoľvek poškodenie orgánu vedie k zníženej imunite a tým je zviera
náchylnejšie na rôzne bakteriálne ,parazitické , či ostatné vírusoé infekcie.
PRíZNAKY: U holubov s preukázanou cirkovírusovou chorobou bolo popísaných veľa
klinických príznakov,ako sú letargia,ospalosť,dýchacie problémy, hnačka,zlé letové výsledky,
nechutenstvo. Príznaky ochorenia závisia od sekundárnych infekcií,ktoré toto ochorenie
sprevádzajú- ako sú: herpes,paramyxovirózy; trichomiáza, kokcidióza; pasteurelóza,
mykoplazmóza, seudomonáza, ornitóza....Úhyn záleží od viacerých faktorov,ako sú:virulencia
vírusu, vek holuba, sekundárna infecia, zoohygienické podmienky chovu...
DIAGNÓZA: Charakteristické sú zmeny na lymfatickom tkanive- atrofia burza fabrici a
týmusu, smerodatné je histologické vyšetrenie.
LIEčBA: Ako pri všetkých vírusových ochoreniach, sústredíme sa na zvládnutie
sekundárnych infekcií, po liečbe antibiotikami , chemoterapeutikami ... nasadzujeme
probiotiká (Propoul) až do stabilizácie zdravotného vtťahu. Dodržujeme zoohygienu a
nazabúdame samozrejme na dezinfekciu priestorov a zariadení ( najvhodnejší je Antec Virkon
S, nevhodné sú napr. chlórhexidín, hydroxid sodný...)
PREVENCIA: Prevenciou je jednak dodržiavanie vhodných zoohygienických podmienok
chovu, optimálnej výžive, v minimalizácii kontaktu s inými holubami, dodržiavaním
karantény nových zvierat ( min. 3- 4 týždne), v imunizácii holubov proti paramyxo a
herpesvírusovej chorobe, salmonelóze, v tlmení trichomonád,v pravidelnom odčervovaní.
Priebežne dezinfikujeme Virkon-om a podávaním prípravkov na podporu imunity ( Kolumbirep
, prípravky s oregánom, kravské mledzivo...).
INFEKČNÁ NÁDCHA
CHARAKTERISTIKA: Infekčné vírusové ochorenie postihujúce dýchacie cesty, ktoré
prepujkáva hlavne v zlých zoohygienických podmienkach, pri rôznych stresujúcich faktoroch,
ktoré holuby oslabujú.
PôVODCA: Je to ochorenie vyvolané kombináciou viacerých pôvodcov, ako sú
mykoplazmy,herpesvírusy, chlamýdie, paramyxovírusy...
PRIEBEH OCHORENIA: Pôvodcovia ochorenia sú prítomní takmer vo všetkých chovoch
holubov, k prepuknutiu dochádza hlavne pri nevhodných zoohygienických podmienkach, v
dôsledku stresujúcich faktorov, ako je fyzická záťaž, stres...Vnímavé sú všetky kategórie.
Ochorenie sa prenáša priamo z holuba na holuba, krmivom, vodou, kvapôčkovou infekciou (
u makoplazmóz). Často sa objavuje spoločne s ornitózou.
PRíZNAKY: Postihnutý je dýchací aparát- horné dýchacie cesty, pľúca, vzdušné vaky. Prvé
príznaky sú často miernejšie a sú nešpecifické, často unikajú pozornosti chovateľa. Neskôr
pozorujeme zníženú vytrvalosť pri lete, v dôsledku ochorení pľúc, vzdušných vakov,
pozorujeme najprv vodnatý, neskôr hlienovohnisavý výtok z nosnej dutiny, fŕkanie, dýchanie
s otvoreným zobákom, sprievodné chrapoty,bublanie pri dýchaní. V ústnej dutine pozorujeme
zapálenie slizníc, šedý povlak, tuhý hlien a hnilobný zápach.
DIAGNÓZA: Smerodatné je laboratórne vyšetrenie,ktoré je však zdĺhavé kvôli zmiešanej
infekcii. Vylúčiť treba hlavne vtáčiu diftériu. Pri pitve nachádzame šedé povlaky na
dýchacích cestách,hlienové nálepy , zápal pľúc a syrový výpotok vo vzdušných vakoch.
LIEčBA: Liečba je zameraná najmä na odstránenie problémov dýchacích ciest, na zvládnutie
sekundárnej infekcie. Často vstupnou bránou pre prepuknutie infekčnej nádchy je
trichomoniáza. Z antibiotík vhodných na liečbu chorôb dýchacieho aparátu sú tetracyklínydoxycyklin
( Doxygal),ale aj spiramycín,linkomycín...
PREVENCIA: Dodržujeme zásady zoohygienických podmienok- čisté, dobre vetrateľné,
suché holubníky bez prievanu, nepreplňovať holubníky, pravidelne očkovať a odčervovať
zvieratá.

 

Príspevky

okresná registrácia králikov

16. 2. 2011

 

veľkosti registračných obrúčok

8. 2. 2011

 

radíme si navzájom

2. 2. 2011

 
Celý príspevok | Rubrika: Články | Komentáre: 3