Choď na obsah Choď na menu
 


 

 

NA FOTOGRAFII :Budova OVSZCH Levice počas Oblastnej výstavy zvierat uskutočňovanej každoročne počas tradičného "Levického jarmoku

Tradičná jarmočná  výstava

Sa  v Leviciach  opäť  konala počas  levického  jarmoku 18.-20.10.2019  v Dome chovateľov. Pozvanie  prijalo  66  chovateľov  zo  širokého  okolia  od  Šoporni, Paty, Kolty, Dvorov nad Žitavou, Virtu, Marcelovej, Krupiny, Slov.Kľačian, H.Nemiec, Devičia, Drieňova, Bzovíka, Terian, Prenčova, Machuliniec, Vrábel  a  samozrejme chovatelia  z nášho  okresu. Lebo  bez  ich  účasti  so  svojími  zvieratkami  by  snaženie  usporiadateľov  výstavy nebolo  k ničomu. Opäť v  odstupe piatych  mesiacov  sme sa  snažili  naším  deťom  priblížili  zvieratká, ktoré  sa  v minulosti chovali na  každom  dvore a dnes  sa  tieto pomaly vytrácajú  z týchto  dvorov, aj preto dnešné  deti  skôr  poznajú  zvieratá  ktoré sa  chovajú  už len  v ZOO. Pre návštevníkov  sme počas  troch  dní pripravili krásne  zážitky  a predstavili  :  183 ks  holubov   v 27  plemenách,126 ks  králikov  v 19  plemenách,  130  ks  hydiny  hrabavej  a vodnej   v 34  plemenách,  110  ks  exotického  vtáctva  v 24  druhoch  a 1  ks  mini  pony.  Deň  pred  sprístupnením  výstavy    sa  uskutočnilo   hodnotenie vystavených  zvierat  posudzovateľmi  SZCH  a to  R.Čierťaským, J.Jakubičkom, J.Vaňom, J.Dubcom, M.Mrázom,J.Fogadom a Z.Baloghom  za  asistancie  študentov  SOŠ PaSV  Levice. Ďakujeme za odvedenú prácu. Najlepšie  oceneným  zvieratám  udelili ceny  nasledovne :

h o l u b y 

víťaz  výstavy                   Texan                                            chovateľ   Ondrej Bajkai   Dvory  nad  Žitavou

 1.miesto                              Anglický hrvoliak                   chovateľ    Peter  Haraba  Uhliská

2.miesto                             Piešťanský obor                         chovateľ  Ján Mádaj  Terany

3.miesto                             Moravský pštros                       chovateľ   Ivan Žigmond  Veľké Kozmálovce

čestnú cenu získali : E.Kiss Želiezovce, R.Kullač Kolta, M.Príboj Demandice, Z.Bánoczký Levice,J.Kocian Levice

J.Gődőlley S.Hrádok

k r á l i k y

víťaz výstavy                  Veľký svetlý strieborný         chovateľ     Štefan Polák  Levice

1.miesto                            Francúzsky  baran                    chovateľ     Ján Šmátrala  Šoporňa

2.miesto                            Činčila veľká                               chovateľ     Marian Molnár  Pata

3.miesto                           Novozélandský  biely               chovateľ    Ľubomír Novák  Kuraľany

čestnú cenu získali : Š.Mandrák Rybník, P.Genčík M.Krškany, Š.Sluka Machulince

h y d i n a

víťaz výstavy                Indická bojovníčka                    chovateľ  Ján Prišťák  Levice

1.miesto                          Vlaška jarabičia                           chovateľ   Pavel Holečka  Čajkov

2.miesto                          Araukana                                       chovateľ   Ján Bogár  Marcelová

3.miesto                          Slovenská hus                              chovateľ  Marian Abelovský  Slovenské Kľačany

čestnú cenu získali : O.Odaloš  Devičie, S.Hercová Nevidzany, E.Tanóczki  Júr nad Hronom

e x o t i c k é     v t á c t v o

čestnú cenu získali :  M.Kocian ml  V.Ďur, M.Kocian st V.Ďur, M.Hajnovičová Levice, J.Péter V.TúrovceM.Krkoš ml  Krupina  Bez  pohára  z výstavy  neodišiel  ani  Mini pony  chovateľky A.Zemančíkovej  z Novej Dadiny.Pri  hodnotení  našej  výstavy  sa  musíme  poďakovať  všetkým  tým  u ktorích  sme  našli  pochopenie a pri jej realizácii  nám  pomohli, boli  to : Mesto  Levice, Colorado s.r.o. Rimavská Sobota,Ing.Milan Klenko Kuaľany,Marek Kocian  Veľký Ďur,Ľubomír Novák  Kuraľany,Štefan Celina SHR Veľké Túrovce,Anna Zemančíková Ranč Aura Nová Dedina,Dušan Nemec Inšstavmat Levice,Vladimír Lukáč  Drieňovo,Valéria Chovancová Levice,Jozef Kocian Levice,Elektro LV,Bernolákova  Levice,Miroslav Slušný H.Kľačany,Miloš Uharček  Levice,Štefan Polák  Levice,Zuzana Libutková Capricorn Levice,Ján Gődőlley Starý Hrádok,Štefan Mandrák Rybník,Zoltán Balogh  Júr nad Hronom,Drahoslav Šajben  Tlmače,Marian Abelovský  Slovenské Kľačany,Ondrej Odaloš Devičie,Jozef Meszáros Šahy,Jaroslav Péter Veľké Túrovce,Zoltán Bánoczký Levice,Šudenti SOŠ PaSV Levice,Slavomír Halás Levice.Je  len  potešitelné,  že  i  v dnešnej  dobe  sú  medzi  nami  nadšenci  čo  pre  druhých  chcú  niečo  urobiť  aby  ich potešili  bez  nároku  na  odplatu  a sú  to  čo  výstavu  pripravili, následne  upratali  :  P.Štamposký, T.Gombala,R.Obertík, J.Gődőlley, M.Kocian st, A.Zemančíková,  ďalej  tí  čo  služili počas výstavy  P.Štamposký, T.Gombala,R.Obertík, J.Godolley, M.Kocian sk, M.Berežný, Š.Mandrák, L.Kocianová, M.Valica, M.Krkoš, V.Lukáč, J.Mádaj,R.Hrúz, I.Žigmond, J.Péter, A.Zemančíková – všetkým  patrí  naše  poďakovanie  za  ich  čas  venovaný  pre nás všetkých.

Najbližšiu  výstavu  plánujeme  uskutočniť  22. – 23.02.2020

 

Fotoalbum

Oblastná výstava zvierat 23. - 24.02.2019

Datum: 6. 3. 2019
Fotografií: 20
Zložiek: 0

Europska výstava zvierat Dansko Henrinng

Datum: 2. 12. 2018
Fotografií: 35
Zložiek: 0

Propagačno predajná výstava 18. - 19.05.2018

Datum: 31. 5. 2018
Fotografií: 9
Zložiek: 0

Oblastná výstava zvierat 14. - 16.10.2016

Datum: 7. 11. 2016
Fotografií: 19
Zložiek: 0

Oblastná výstava zvierat 27.-28.02.2016

Datum: 28. 3. 2016
Fotografií: 18
Zložiek: 0

rôzne

Datum: 30. 1. 2012
Fotografií: 161
Zložiek: 12

Výstavy

Datum: 30. 1. 2012
Fotografií: 365
Zložiek: 22