Choď na obsah Choď na menu
 


okresná registrácia králikov

16. 2. 2011

                           

 

 

                                         Ragistrácia  králikov  za  rok   2010

 

    podľa  plemien  :

    1.  BO     77 ks                    2.  BOA         38 ks

    3.  FB     65 ks                    4.  NoS         10 ks

    5.  ČV     18 ks                    6.  Vss        109 ks

    7.  Kal   127 ks                    8.  Nb           4 ks

    9.  V div  45 ks                   10.  Vm div       4 ks

   11.  Vm     23 ks                   12.            46 ks

   13.  Ho      4 ks

 

   Spolu  okresná   registrácia  570  kusov.

 

       klubová  registrácia  v roku  2010  bola  nasledovná  :

 

              -  klub  anglických strakáčov      -     Ščevík        10 ks

                                                                         -     Kubík        15 ks

 

             -  klub  NoS   -  Meszáros          10 ks     

 

             -  klub  zoborského králiky   -  Godolley      6 ks 

                                                                    Hámorník   6 ks

                                                                    Nagy             2 ks

                                                                    Viczencz       2 ks

Celkom     roku  2010  naší  chovatelia  registrovali      621  kusov.

 

podľa  počtu  zaregistrovaných  králikov poradie  ZO SZCH  bolo  nasledovné  :

1.    ZO SZCH   Levice                                159 ks

2.   ZO SZCH    Šahy                                  128  ks

3.  ZO SZCH    V.Kozmálovce                    93  ks

4.  ZO SZCH   H.Túrovce                          67   ks

5.  ZO SZCH  Júr nad Hronom                 59  ks

6.  ZO SZCH   N. Dedina                            58  ks

                                           7.  ZO SZCH  D. Pial                                   18 ks

                                           8.  ZO SZCH  S. Tekov                                16 ks

                                          9.  ZO SZCH  H. Kľačany                           15 ks

                                         10.  ZO SZCH  N. Tekov                                14 ks

 

poradie  jednotlivých  členov  bolo  nasledovné  :

1.  Karol  Bolya                 ZO Levice                96 ks

2. Ľuboš Svetík                ZO N.Dedina          58 ks

3.  Mark Bolya                  ZO Levice                47 ks

4. Pavel Struhár             ZO Šahy                    41 ks

5. Zoltán  Višťan            ZO H.Túrovce          37 ks

6. Ondrej Moravský      ZO V.Kozmálovce    30 ks

7. Gabriel  Celina           ZO Šahy                     29 ks

8. Peter  Herc                 ZO V.Kozmálovce    28 ks

Jozef Meszáros               ZO SZCH  Šahy          28 ks

9. Ján Benedek              ZO H.Túrovce           26 ks

10. Ladislav Gunits        ZO Júr nad Hronom 18 ks

 

 

Okresná  registrácia králiov  za rok 2011

1.BOA         8ks        2.BO               22ks

3.FB         18ks        4.NoS              76ks

5.ČV         72ks        6.Vss             110ks

7.Kal       167ks        8.Nb               17ks

9.Vdiv       47ks       10.AS                8ks

11.Vm        16ks       12.O                 8ks

 

        okresná registrácia spolu 569  kusov

 klubová  registrácia   zoborské             21ks

                       angl.str.             6ks

                       NoS                  14ks

 

 celkom bolo v roku 2011 zaregistrovaných 610kusov.

 

 najviac  registrovali  :

1.  ZO SZCH  Šahy                        242  ks

2.  ZOSZCH  Júr                           84  ks

3.  ZO SZCH V.Kozmálovce                  65  ks

4.  ZO SZCH N.Dedina                      50  ks      

5.  ZO SZCH  Levice                       46  ks     

 

1.  Pavel  Struhár        ZO Šahy          67 ks

2.  Ľuboš Svetík          ZO N.Dedina      50 ks

3.  Ladislav Iždinskí     ZO Šahy          46 ks

4.  Szabolcs Szabó        ZO Šahy          39 ks

5.  Jozef Meszáros        ZO Šahy          33 ks

6.  Ondrej Moravský       ZO Dolný Pial   

    Ján Godolley          ZO Júr nad Hr    30 ks 

7.  Ján Benedek           ZO Horné Túrovce 23 ks

8.  Michal Berežný        ZO Nový Tekov

    Marián Meszáros       ZO Šahy          22 ks

9.  Ladislav Gunits       ZO Júr nad Hr.   21 ks

10. Gabriel Celina        ZO Šahy

    Štefan Barzo          ZO Levice  

    Peter Herc            ZO v.Kozmálovce

        

                     Registrácia  králikov     2012

 

1.    BO        26  ks     9.   Vdivm          28  ks

2.    BOA        7  ks    10.                 5  ks

3.    NoS       96  ks    11.   Nb             30  ks

4.    Fb        16  ks    12.   Bu             12  ks

5.    Vss      129  ks    13.   Kal           121  ks

6.    ČV        31  ks    14.                20  ks

7.    Vm        13  ks    15.   Rh             15  ks

8.    Vdiv      32  ks    16.   Rex siam        4  ks

 

okresná  registrácia  spolu  585  kusov.

V kluboch  registrovali  naší  členovia  nasledovne :

         klub  anglických  strakáčov     6  ks

         klub  zoborského  králika       3  ks

         klub  NoS                      27  ks

 

   klubová   registrácia  spolu   36  kusov

Celkom z okresu Levice chovatelia v roku 2012 zaregistrovali 621 ks

 

Najviac  zaregistrovali :

1. ZO Šahy            195  ks             1.  P.Struhár

2. ZO V.Kozmálovce    103  ks             2.  J.Meszáros

3. ZO V.Túrovce       100  ks             3.  Z.Višťan

4. ZO D.Pial           48  ks             4.  G.Sklenka

5. ZO Júr nad Hronom   45  ks             5.  G.Celina,

                                              J.Benedek, I.Iždinski

6. ZO H.Kľačany        42  ks             6.  O.Moravsk

7. ZO Levice           39  ks             7.  P.Trhan

8. ZO H.Nemce          25  ks             8.  P.Herc

      9. ZO S.Tekov           9  ks             9.  J.Gődőlley, M.Slušný

      N.Dedina                                M.Ščevík

10.ZO N.Tekov           3  ks            10.  M.Nespešný

 

 

Mialn  Ščevík                          Marek   Kocian

     okresný  registrátor              tajomník  OV SZCH

 

 

 

                registrácia  králikov  za  rok  2013

 

                  

           1.BO      68 ks        9.  V div m        16 ks

           2.NoS     66 ks       10.  V div          27 ks

           3.BOA      4 ks       11.  V m             2 ks

           4.Kal    115 ks       12.  MS             16 ks

           5.Vss    142 ks       13.               30 ks

           6.Nb      44 ks       14.  REX siam       11 ks

           7.BU      78 ks       15.  Fb              8 ks

           8.ČV      23 ks       16.  AS             20 ks  

      Okresná  registrácia  spolu  670  kusov.

      Klubová  registrácia :

                KANINO    Krkoš         kal   40 ks

                                        BU    28 ks

                          Matušovič     BU    17 ks

                          Novák         Nb    37 ks

                ZOBORSKÝ  Nagy ml   2 ks

                          Nagy st   2 ks

                          Hámorník 11 ks

                          Godolley 10 ks

                VSS       Šajben    47 ks

                          Godolley  42 ks

                 NoS      Meszáros  18 ks

                          Szabo     49 ks

                          Horváth   43 ks

 

     celkom  naší  chovatelia  registrovali  1.016 kusov.

 

 

             Milan  Ščevík v.r.             Marek  Kocian

           okresný  registrátor           tajomník  OV SZCH

 

 

          Najviac  registrovali  :

 

          1. Milan Krkoš            člen ZO Hont.Nemce     68 ks

          2. Walter Pokorný         člen ZO Hont.Nemce     60 ks

          3. Ľubomír Novák          člen ZO Levice         55 ks

          4. Ján Gődőlley           člen ZO Júr nad Hronom 52 ks

          5. Pavel Struhár          člen ZO Šahy           50 ks

          6. Ondrej Odaloš          člen ZO Hont.Nemce     49 ks

             Gustav Szabó           člen ZO Šahy           49 ks

             Ladislav Iždický       člen ZO Šahy           49 ks

          7. Drahomír Šajben        člen ZO Levice         47 ks

          8. Ladislav Horváth       člen ZO Šahy           43 ks

          9. Milan Hámorský         člen ZO Šahy           40 ks

         10. Jozef Mesráros         člen ZO Šahy           29 ks

        

 

          1. ZO SZCH  Šahy                306 ks

          2. ZO SZCH  Hontianske Nemce    220 ks

          3. ZO SZCH  Levice              152 ks

          4. ZO SZCH  Júr nad Hronom       98 ks

          5. ZO SZCH  Veľké Kozmálovce     91 ks

          6. ZO SZCH  Veľké Zúrovce        53 ks

          7. ZO SZCH  Dolný Pial           48 ks

          8. ZO SZCH  Hronské Kľačany      26 ks

          9. ZO SZCH  Nová Dedina          15 ks

         10. ZO SZCH  Nový Tekov            7 ks

              Registrácia  králikov  za  rok   2014

  oblastná  registrácia 

     1.   BO      59           11.   Bu           136

     2.   BOA      8           12.   Kal          112

     3.   NoS    104           13.   ČS             2

     4.   FB č.o  15           14.   He m.o.       10

     5.   Vss    107           15.   Z.modrý        8

     6.   ČV      37           16.   Z.striborný    8

     7.   MS      13           17.   Z.castorex     5

     8.   Vdiv     7           18.   Sim rex        6

     9.   Nč       1           19.   ohnivák        9

    10.   Mb      39

                                spolu  686  králikov.

 

       klubová  registrácia  bola   nasledovná :

 

           1. Anglický strakáč -  Ščevík     28

                               -  Svetík     41

           2. Zoborské         -  Hámorník   17

                               -  Godolley    2

                               -  Nagy        4

           3. Viedenské        -  Moravský   20

           4. Vss              -  Godolley   48

                               -  Šajben    120

           5. NoS              -  Meszáros   26

                                  Szabo      31

                                  Horváth    75

           6. KANINO           -  Krkoš Bu   33

                                        Kal  62   =  507

  •                              Novák Nb   47

spolu        554

 

       Celkon  naší  členovia  zaregistrovali v roku  2014  1240 kusov.

   Najviac  registrovali  :

    1.   ZO SZCH  ŠAhy                                                             1.               D.Šajben

    2.                     Hontianske Nemce                                   2.                 M.Krkoš

    3.                     Júr nad Hronom                                       3.         W.Pokorný

    4.                     Levice                                                           4.            L.Horváth                      

    5.                   Dolný Pial                                                      5.        P.Struhár

    6.                   V.Túrovce                                                        6.        L.Iždinský

    7.                  Nová Dedina                                                7.    O.Odaloš, J.Godolley 

    8.                    H.Kľačany                                                        8.            J.Benedek

    9.                  V.Kozmálovce                                               9.              L.Novák

  10.                    N.Tekov                                                         10.                L.Svetík

 

 

 

     Mialn  Ščevík                  Marek  Kocian

 okresný  registrátor v.r.        tajomník  OV SZCH 

 

                                Registrácia  králikov  2 0 1 5

1.    BO                67                                  10.   MS čierny         9

2.    NoS               81                                  11.   MS červený       6

3.    ČV                15                                   12.   O                   13

4.    Kal                69                                   13.   He m               2

5.    Bu                102                                  14.   Rex bčo          10

6.    Nb                   2                                   15.   zRex oranžový  6 

7.    Vss                76                                   16.  zRex Rč           4

8.    V div                7                                    17.   z SS Rex        4

9.   MS modrý         3                                    18.   z Rex čierny    4

                spolu  okresná registrácia  480 kusov.

Klubová  registrácia  :

            viedenských                       O.Moravský             6

            NoS                                   J.Meszáros            17

                                                     G.Szabo                18

                                                     L.Horváth               55

             AS                                    M.Ščevík                 8

            VSS                                  G.Sklenka              29

                                                     D.Šajben                87

                                                     J.Godolley              28

           KANINO                              M.Krkoš        Kal    35

                                                                          BU    63

                                                     W.Pokorný     BU     9

                                                     L.Novák          Nb   40

          zoborský                             J.Hámorník             20

                                                    J.Godolley               11

                                                    J.Nagy                     3

                                                    G.Viczencz              5

                    spolu  klubová registrácia    434 kusov

Celkom za rok 2015  naší členovia zaregistrovali  914 kusov  králikov.

 

Registrácia  králikov   2 0 1 6

                    okresná  registrácia

1.  BO                  108                                       10.  V div                        21

                2.   BOA                  1                                         11.   Vč                              5

                3.   NoS                  98                                       12.   V div mod               4

                4.  Fb                      5                                         13.   Vss                          38

               5.   Fb č.o               8                                         14.   Rex b.č.o                 4

               6.   ČV                   46                                        15.    Ss rex                       7

               7.    Nb                  14                                         16.    O č.                          9

                8.   Bu                   14                                         17.     MS                           5

                9.   Kal                   60

 

                         spolu  okresná  registrácia  bola  447  kusov

 

                    klubová  registrácia

                                        klub  KANINO         Novák       Nb          34               

                                                                            Pokorný    Bu          77

                                                                            Mandrák   Bu          23

                                                                            Krkoš         Bu          47

                                                                                                Kal         44

 

                                       klub  NoS                  Meszáros                   14

                                                                           Horváth                    

                                                                            Szabo                         40

 

                                      klub Ang.str.              Ščevík                           4

                                      klub Zororský kr.      Hámorník                    7

-   2   -

 

                                                                            Godolley                      4

                                                                            Viczencz                       7

 

                                    klub  Vss                       Šajben                        66

                                                                           Godolley                      11

                                                                            Mandrák                    12

                                                                            Polák                           16           

 

                                     klub viedenských       Moravský                    12

 

                       klubová registrácia  spolu   488 kusov

     Celkom v roku  2016  členovia  našej  oblasti  zaregistrovali  935 kusov

 

  najviac  registrovali v ZO SZCH :

                                             1.  ZO SZCH   Hontianske  Nemce       337

                                             2.                       Šahy                                 223    

                                             3.                       Levice                              154

                                             4.                       V.Kozmálovce                  91

                                             5.                       Júr nad Hronom             68

                                             6.                       H.Kľačany                        33

                                             7.                        V.Túrovce                        25

                                             8.                        D.Pial                               16

                                             9.                         N.Tekov                          10

 

  z chovateľov :             1.     Milan Krkoš              ZO  Hontianske Nemce            91

                                            2.     Walter  Pokorný         ZO  Hontianske Nemce         77

                                                     Drahoslav Šajben         ZO Levcie                                 77

                                            3.      Ladislav Horváth          ZO  Šahy                                  71 

                                            4.      Peter Hlodálek  MCH ZO  Hontianske Nemce        60

                                            5.      Pavel Struhár                 ZO Šahy                                    50

                                            6.      Gustav Szabo                 ZO Šahy                                     40

                                            7.      Ľubomír Pelachy       ZO Hontianske Nemce          36

                                            8.      Štefan Madrák            ZO Veľké Kozmálovce           35

                                            9.      Štefan Zetoca              ZO Hontianske Nemce          3

                                        10.     Ladislav Mlynárik     ZO Júr nad Hronom              32

 

 

 

                                                   registrácia  králikov    2017     L E V I C E

                okresná  registrácia :

              1. BO        75                     10.  Vb        7

              2. BOA        2                     11.  Nč       23

              3. NoS       45                     12.  O         8

              4. Fb div    12                     13.  He        2

              5. Čv         2                     14.  Al        6

              6. VSS       15                     15.  Rex kun   7

              7. Kal       66                     16.  Zč        3

              8. Sall       5                     17.  BU      106

              9. V div     13

              spolu  okresná  registrácia  397 kusov

 

     klubová registrácia:

              klub viedenských        - Moravský  V div  26

              klub angl.strakáčov     - Ščevík   2

              klub NoS                - Meszáros  15

  •                                    Horváth  68
  •                             Pelachy  NoS 35  ČS 6

              klub VSS           - Šajben  Vss 110   Fs 10

- Godolley  26

- Polák     28    

              klub zoborského králika     - Godolley  5

- Viczencz  3

              klub Kanino                 - Novák 43

Krkoš   BU 46  kal 53

- Mandrák BU  37

           spolu  klubová  registrácia  513 kusov

 

celkom  naší  členovia  v eroku  2017  zaregistrovali  910 kusov králikov.

 najviac  registrovali : 

1. D.Šajben   120       ZO SZCH    Hon.Nemce     285 

2. M.Krkoš     99                  Levice        237

3. W.Pokorný   91                  Šahy          177

4. L.Horváth   68                  Júr nad h      69

5. P.Struhár   52                  V.Kozmálovce   47

6. Ľ.Novák     43                  Dolný Pial     28

7. Ľ.Pelachy   41                  H.Kľačany      11

8. Š.Polák     39                  N.Dedina        9

   J.Godolley  39

9. Š.Mandrák   37                  V.Túrovce       4

10. Hlodálek    28