Choď na obsah Choď na menu
 


radíme si navzájom

2. 2. 2011

 

radíme  si  navzájom  :

 

skúsenosti  holubára  -  chladné  zimné  mesiace  prinášajú  starosti  všetkým  chovateľom. Hlavne  premenlivé  teploty  vyžadujú  od  chovateľa  zvýšenú  pozornosť  o holuby.

Je  potrebné  aby  bol  holubník  teplý, suchý, vzdušný, dostatočne  osvetlený  a nebol  v ňom  prievan. Hlavne  podlaha  musí  byť  suchá. Malo  by  byť  v ňom  dostatok  krmiva  a pitnej  vody. V mesiaci  január       všetky  holuby  dobre  preperené  a tak  každý  si  robí  prísny  výber  holubov  na  ďalšiu  chovnú  sezónu. Pokiaľ  sme  v chove  neoddelili  samcov  od  samičiek  ešte  v decembri, spravíme  tak  začiatkom  januára  a necháme  ich  osobitne  aspoň  do  10. februára.  Jak  v prírode   tak  i na  holubníku  sa  v zimných  mesiacoch  zmenil  život. Holuby  väčšinu  dňa  presedia  na  svojích  sedáčkách  a  odpočívajú.  V tejto  dobe  je  vhodné  spraviť  aj  preliečenie  a to  :

-  odčerviť   pripravkom  aldifal  alebo  helmigal

-  proti  trichomoniaze  prípravkom  trichobion, metrozol, trinidazol, romi columby

-  salmonelu  môžeme  preliečiť  prípravkom  oxyparm  alebo  dať  zavakcímnovať  prípravkom

    salmovac

-   kokcidiózu  preliečime  prípravkom  sulfacox  T  alebo  sulfadimidin

-  holuby  očkujeme  preventívne  proti  paramyxoviróze  ( pseudomoru ) prípravkom   colinak   alebo pharmavac   columby  2

V druhej  polovici  februára  začneme  s výberom  chovných  párov. Pridržiavame  sa  chovateľských  záznamov ( plemennej knihy ) aby  nedochádzalo  pri  zostavovaní párov k príbuzenskej  plemenitbe. Zmeníme  zloženie aj  kŕmnej  dávky. Zostavené  a dobre  prezimované   chovné  páry  zvyčajne  začnú  koncom  februára  so  znáškou  prípadne  začiatkom marca. Preto  nesmieme  zabudnúť  dať  do  holubníka  dostatok  suchej  slamy  alebo  sena  na  vystlanie  hniezd. Vyplníme plemenné knihy, čím  položíme základ  pre    celoročné  chovné  záznamy.

Párovanie  holubov :

Na  zabránenie  nežiadúcemu  hniezdeniu,  na  poskytnutie   oddychu  možno  odporúčať,  aby  sa  holuby  od  seba   v období  mimo  chovnej  sezóny  oddeľovali. Buď  to  jednotlino  alebo   po  skupinách.

-  párovanie  holubov

holuba  a  holubicu  dáme  do  vhodnej  párovacej  klietky. Táto  klietka  sa  skladá  z dvoch  častí ktoré    od  seba  oddelené  vysúvacou  priehradkou. Holuby  umiestené  v klietke  sa  po  veľmi  krátkom  čase  začnú  o   seba  zaujímať. Holub  sa  hrkútaním  začne  holubici  dvoriť, čo  holubica  opätuje. V takomto  prípade  priehradku  odstránime  aby  holuby  mohli  byť  spolu  a   vzťah  si  upevnili. Po  ďalších  dňoch  premiestnime  holuby  do  pripraveného  chovného oddelenia, kde  ich  ešte  na  2  -  3  dni  uzavrieme, aby  si  dôkladne  na  svoje  budúce  obydlie  navykli.

P O K R A Č O V A N I E

V mesiaci  marec  ak  chceme  aby  chovná  sezóna  bola  úspešná, odstránime z holubníka  všetky  nespárené  holuby,lebo  by  nám  neustále  rušili    hniezdiace  páry. Zvlášť  samce  by  dobiedzali  do  hniezdiacich  samíc. Potrebné  je  pamätať  i na  to,  aby  sme  do  holubníka  len taký  počet  chovných  párov  akému  zodpovedá  plocha  holubníka.  Pre  každý  pár  treba  dve oddelenia  na  hniezdenie. Ak  by   sa  nám  niektorý  pár  neosvedčil  ani  na  druhé  hniezdenie,tieto  holuby  prepárime.holubie  hniezda  -  v prírode  vtáky  venujú  mimoriadnu  pozornosť  výberu  miesta  a stavbe hniezda  pre  svoje  potomstvo. Dnes  holubári  používajú  rôzne  hniezda  ako    misky, rámiky rôznych  velkostí  podľa  plemena  a materialu. Ich  výhodou  je  dobré   udržovanie   čistoty, nakoľko  znečistené  hniezda    zdrojom  a liahňou   nákazy, parazitov, ktorý  obťažuje  mláďatá  a sediace  holuby.

hniezdenie  holubov  -   najradostnejšie  zážitky  poskytuje  chovateľovi  pozorovanie,  ako  holuby  hniezdia  a odchovávajú  mláďatá.  Aby  sa   táto  chvíľa  naplnila  musí  byť  splnený  rad podmienok. Holuby  musia  byť  zdravé, plodné  a vzájomne  nepríbuzné. Najvhodnejšou  dobou na   hniezdenie  je  jarné  obdobie. Dáme  do  holubníka  dostatok  stavebného  materialu  na  stavbu  hniezda  ( seno,slama ) Holubica  znáša  prvé  vajce  obyčajne  v podvečer,  druhéo dva  dni  v podobnom  čase. Na  vajíčaka  zasadne  po  znesení  druhého.  Ďalšiu  kontroluvajec  chovateľ  robí  o 4  dni, keď  zisťuje  či    vyjcia  oplodnené. Táto kontrola  patrí k základným  povinnostiam  chovateľa. Predídeme   tak  zbytočným  časovým   stratám, ak    vajcia  neoplodnené. Tieto  z hniezda  ododberieme, aby  sa  chovný  pár  mohol  pripraviť  na  nové  hniezdenie. Ak  je  oplodnené  len  jedno  môžeme  ho   podložiť  páru  s podobnou  sitáciou. 

liahnutie  holubov   -  holúbätá  sa  liahnu  o 17    18  dní  po   znesení  vajec,  ale  naklúvať  sa  začnú  na  16  deň. Tanto  proces  kontrolujeme, aby s me  v prípade  poptreby  mohli  pomôcť mláďatu  zo  škrupiny  von  aby  nedošlo  k zaduseniu. V nijakom  prípade  proces  liahnutia  neurýchľujeme, pretože  mláďa  potrebuje  čas   na  postupné  vtiahnutie  žĺtka  a na  zaschnutie pupka. Násilný  zásah  môže   mať  za  následok  úhyn  mláďata. Po  vyliahnutí  kŕmia rodičia  mláďatá  kašičkou, ktorá  sa  im  tvori  v hrvoli. Po  týždni  dostávajú  mláďatá   okrem  kaše  aj  čiastočne  rozmočené  a natrávené  krmivo. V tomto   období  mláďatá  obrúčkujeme  na  pravú nohu  tak  aby  boli  údaje  na  nej  čitatelné  pri  pohľade  zhora. Približne  po  troch  týždňoch  holuby  znovu  zahniezdia, ale  o svoje  mláďatá  sa  starajú    do  ich  vyletenia  z hniezda.

POKRAČOVANIE

apríl  -  V tomto  období    v holubníku  pribúdajú  mláďatá. Vo  zvýšenej  miere  dbáme  na  to, aby  odrastujúce  mláďatá  nezachladli, pretože  niektoré  holubice  odlitavajú  z hniezd  keď  mladé  ešte  nie    dostatočne  operené. Kontrolujeme  oplodnenosť  vajec  a ak  je  oplodnené  len   jedno  môžeme  ho   kvôli  väčšej užitkovosti  podložiť  inému  páru. Môžeme  podložiť  aj  mláďa  ak  je  len  jedno  a to    vo veku  5 dní,  aby  sme  v prvých  dňoch  vývoja  zabezpečili  maximálne  kŕmenie  kašičkou. Prv  než  mláďa  necháme  vyletieť  zvážime  reálne  nádeje  a požiadavky  kladené  vzorníkom. Mláďatá  vyberané  na  ďalší  chov  premiestnime  do  oddeleného  priestoru  v ktorom  majú pokoj  od  chovných  holubov.  Pri  kŕmení  podávame  len  toľko  krmiva, koľko  pozobú  na  jedno  kŕmenie.

 

POKRAČOVANIE

máj  -  koncom  apríla  a začiatkom  mája  vylietajú  z holubníka  na  strechu  prvé  mláďatá. Každému  chovateľovy  by  malo  záležať  na  prvých  jarných  mláďatách. Holúbätá  sa  cez  leto  dobre  vyvinú, takže  v jeseni  chovateľa  dobre  reprezentujú  na  výstavách. Dbáme  na  čistotu  v hlubníku  i v hnizdnych  búdkach,  preto  že  teplejšie  dni  prospievajú  aj  k rozmnožovaniu  rozličného  hmyzu.  Na  jeho  zničenie  používame  Arpalit  spray. Odporúčame  aby  si  chovateľ namiešal krmivo  na  celú  sezónu. Zloženie  si  volí  každý  sám  podľa  možností.  Treba  sledovať  aj  čí    holúbätá  dostatočne  nakŕmené. Ak  niektorý  pár  slabšie  kŕmi  takéto  mláďatá  treba  dokrmovať  prípadne  podhodiť  inému  páru. Holubom  podávame  zelené  krmivo. Dobrým  zdrojom  vitamínov  je  hlávkový  šalát, ktorý  podávame  umytý  a mierne  osolený. Zavesíme  ho  na  drôt  v takej  výške  aby  naň  holuby  dosiahli. Zelené krmivá  nikdy  nepohadzujeme  po  podlhe, mohli  by  sa  stať  zdrojom  infekcie.  Do  vody pridávame  Combinal  AD 3  alebo  Combinal  D 3. V čase  veľkých  teplôt  deň  pred  a počas liahnutia  mláďat  môžeme  hniezdo  mierne  pokropiť  vlažnou  vodou.

POKRAČOVANIE

Starostlivosť  o holuby  sa  v júni  podstatne  nelíši  od  predchádzajúceho  mesiaca. U mláďat  z prvých  hniezd    badáme  začiatky  preperovania. Preto  im  pridávame  v kŕmnej  dávke viac  olejnatých  krmív  ako je  repka, slnečnica, ľan. Pozor  na  rozvoj  salmonelózy  a trichomoniázy ! V sparných  letných  dňoch    pre  ich  rozvoj  zvlášť  priaznivé  podmienky. Všímame  si  mláďatá  ne  hniezde, či    dostatočne  nekŕmené  a napojené. Pozorujeme mláďatá  u ktorých  sa  začína prebúdzať  pohlavný  pud.  Mladým  holubičkám  neumožníme aby  sa  spárili. Prípadná  predčasná  znáška  by  v budúcnosti  mohla  znamenať  i úplnú  neplodnosť. Holubom  umožníme  pravidelné  kúpanie, ktoré  v horúcich  dňoch  zlepšuje  ich  kondíciu  a potláča  výskyt  cudzopasníkov.  Ak  sa  okúpali  všetky  holuby, ktoré  o kúpanie  mali  záujem  vodu  s nádobou  odstránime.

 

POKRAČOVANIE

Koncom  júla  i v priebehu  nasledujúceho  mesiaca  badáme  u chovných  párov  pokles  záujmu o hniezdenie  a hlavne  zníženú  starostlivosť  o mláďatá. Je  to  prirodzené.  Veď  nielenže  sú vyčerpané  odchovom  mláďat, ale  blíži  sa  aj  obdobie  preperovania  dospelých  jedincov.  Je  preto  vhodné  pripraviť  sa  postupne  na  skončenie  obdobia  plemenitby. Je  dobré,   ak  sa  preperovanie  pokúsime  vyvolať  v celom  chovnom  kŕdli  naraz. Preto  hneď  pri  prvých príznakoch  preperovania  zmeníme  kŕmnu  zmes  a začneme  podávať menej  hodnotné krmivo  -  jačmeň.  Ak  sa  nám  podarí  takto  vyvolať  pŕchnutie  holubov, zaradíme  do kŕmnej  dávky  krmivá  bohaté  na bielkoviny  a tuky. Organizmus  holubov  je  týmto  procesom tvorbou  peria  značne  vyčerpaný, treba  rpidávať  aj  dostatok  vitamínových  prípravkov. Kontrolujeme  ešte  mláďatá  na  hniezdach, ich  vývoj, zobákovú  dutinu  a hrdlo,  aby  sme  včas  zistili  chorobné  zmeny / tichomoniáza /. Sledujeme, či  nemajú  hnačku, ktorá  je príznakom  kokcidiózy.

POKRAČOVANIE

august  -  v tomto  mesiaci  sa    definitívne  končí  chovná  sezóna. Dbáme  na  hygienu búdok  i celeho  holubníka. V holubníku  pripravíme  dostatok  sedačiek  aby  každý  holub  mal  na  noc  svoje  miesto  na  odpočinok. Ak  mláďatá  neoddeľujeme  býva  v tomto  mesiaci v holubníku  najviac  holubov. Krmidlá  musia  byť  dosť  veľké  a v dostatočnom  počte  aby  sa  mohli  všetky  holuby  nazobať  súčasne. Vyspelý  chovatelia  v septembri  a neskôr  nenechávajú    holuby  ďalej  hniezdiť. Koncom  augusta  im  ododberú  hniezdiace  misky, prípadne  uzavrú  búdniky  aby  ich  neinšpirovali  na  ďalšie  hniezdenie. V období  teplých  dní  a nocí  sa  často  objavujú  vonkajšie  parazity / perožrúty / preto  treba  holuby  častejsie  prehliadať  a v prípade  ich  výskytu  použiť  1%  Arpalit  spray.  Holubom taktiež  umožňujeme  kúpanie,  čo  radi  využívajú  a po  okúpaní  sa  slnia.  Do  pitnej  vody  pridávame  dezinfekčné  prostriedky.  Okrem  pitnej  vody  a kvalitného  krmiva  podávame  tiež minerálne  látky  a kvalitný  griť.

 POKRAČOVANIE

Skončilo  obdobie  rozmnožovania  a  začína  odpočinku  pre  chovné  holuby  ako  aj  príprava  tých  najlepších  na  vrcholné  celoštátne  a  medzinárodné  výstavy.

Predovšetkým  dbáme  a  zamedzíme  akémukoľvek  znečisteniu  peria  holubov  a  výskytu  vonkajších  cudzopasníkov. Vyspelý  holubár  podporuje  svoje  holuby  výstavníckej  drezúre. To  znamená, že  u  holubov  vyvoláva  určitý  návyk  na  situácie  a  okolnosti  s  akými  môžu  prísť  na  výstave  do  styku. Dôležité  je  aby  mali  aj  dostatok  minerálnych  látok  a  hojnosť  slnečného  kúpeľa. Nechívame  si  na  ďalší  chov  len  toľko  holubov,  koľko  môžeme  zabezpečiť  krmivom  a  na  koľko  môžeme  dohliadnúť, aby  sme  mali  prehľad  o  každom  páre  či  jednotlivcovi.

POKRAČOVANIE

október  -  v tomto  mesiaci  chladné  rána  a  v eterné  počasie  nútia  holuby  zdržovať  sa  v  holubníku  viacej  než  v  predchádzajúcom  období.

Častejším  čistením  zamedzíme  rozvoju  choroboplodných  zárodkov  a  znečisteniu  holubov  i  usadzovaniu  trusu  na  behákoch. Z  hygienického  a  zverozdravotného  hľadiska  je  dobré  v  tomto  období  vydezinfikovať  holubník  a  jeho  zariadenie. Kŕmnu  dávku  upravíme  tak,  aby  sme  podporili  dobrú  výstavnú  kondíciu  holubov,  pretože  v  tomto  období  sa  zúčastňujeme  na  významnejších  výstavách. Dôležitá  je  dobrá  príprava  holubov  na  výstavu  a  to  po  stránke  estetickej  i  zdravotnej. Štandardné, zdravé  a  bystré  jedince  reprezentujú  vystavovateľa  i  usporiadateľa  výstavy.

 

K     R    Á    L     I         Á     R

Práca  chovateľa  králikov  je  nmohotvárna. Striedanie  ročných  období  s  meniacou sa

prírodou  mení  sa  aj  obsah  činnosti  chovateľa.

 

Najčastejšie   choroby    králikov   v   naších  chovoch     :

kokcidioza

                       -  parazitárne  ochorenie

príznaky      -  pôvodcanarušuje  črevnú  stenu,králiky  chudnú. U dlhodobom neliečení

                          zvierat  pozorujeme nahrbenie  a typický tzv. pilkovitý  chrbát

prevencia   -  zoohygiena  chovu, pravidelné odstraňovanie trusu, podávanie  

                        kokcidiostatika    sulfacox  T  sol,  sulfadimidin PG

liečba          -  sulfacox  T  sol,  sulfadimidin  PG  plv.sol.

 

myxomatóza

                         -  vírusové  ochorenie  prenášané   bodavým  hmyzom, kontaktom  medzi   

                             zvieratmi, nepriamo  krmivom, pitnou  vodou.

príznaky         -  myxomy  na  hlave, ušniciach, pohlavných orgánoch, výtok  z očí, ktorý

                            sa  mení  na  výtok  hlienohnisavý

prevencia     -  spočíva  predovšetkým  vo  vakcinácii  vakcínou  pharmavac  

                            MXT  inj.sicc,

                           môžeme  použíť  aj  ochranné  sietky  proti  hmyzu.

liečba             -  neprevádza  sa

 

mor  králikov

                          -  vírusové  ochorenie  králikov  s rýchlym  a väčšinou  smrtelným   

                               priebehom. Mnoho  chovateľov  toto  onemocnenie  podceňuje.

príznaky          -  nechutenstvo, malátnosť, krvavý  výtok  z nosu, horúčka  40-42 C

                              Neskoršie  krče

prevencia     -  previdelná  každoročná  vakcinácia  chovných   zvierat  vakcínou 

                            castorex  inj

                         

zápal  čriev  ( enterokolitida )

                       -  sa  javí  ako  komplexné   ochorenie  na  jeho  prepuknutí  sa  podielajú

                          baktérie, alebo  vírusy, stres  a nedostatky  vo  výžive.

príznaky     -  nechutenstvo, sedia  schúlené,  vetry  postupne prechádzajú v zápchu,

                         „ žblnkanie „ v  traviacom  trakte  po  zatrasení  králikov

prevencia   -  úprava  zloženia  kŕmnej  dávky ( viac sena, viac  hrubej vlákniny, menej

                          obilnín, bielkovýn,energie  atď. )

liečba          -  širokospektrálne  antibiotika   sutricol,  streptoftal  plv

 

 

 

nákazlivá  nádcha  králikov

            - jedná  sa  o časté  ochorenie  králiov  spôsobené  zníženou  bakterialnou  infekciou 

              Priebeh  môže  byť  velmi  rýchli  aj  dlhodobý  s rôznym  postihom  organizmu.

príznaky  - výtok  z nosných  otvorov, pofrkovanie, slzenie  očí

prevencia  -  vyraďovanie nemocných králikov, zlepšenie zoohygieny, kvalitné

                         kŕmenie,  dostatok vitamínov

liečba     -  širokospektrálne  antibiotika  -  doxygal  plv.sol, tetracyklin PG plv.sol,

                    enrogal  sol, tiagal  plv.sol

 

syfilis

 

-         prenášané pohlavným stykom, charakterizované vredmi na vonkajších genitáliách,     

        ktoré sa neskôr môžu rozšíriť. Choroba nie je prenosná na človeka a  ďalšie  

                     druhy  cicavcov, okrem dvojitozubcov.

príznaky  -  Inkubačná doba je pomerne dlhá – 3- 6 týždňov. Choroba zvyčajne prebieha

                   v  chronickej forme a často končí spontánnym uzdravením. Chorobné 

                  zmeny     obmedzené na sliznice a kožu- začínajú ako zápalové ložiská, neskôr

                 sú to uzlíky   veľkosti šošovice a napokon vredy veľkosti mince, lokalizované v

                 oblasti genitálií.   

                  Neskôr dochádza ku tzv. generalizácii,kde sa vredy rozšíria aj na oblasť hlavy (

                 zvlásť  na pyskoch, viečkach,nose...)

prevencia   -  Predovšetkým karanténa novodovezených zvierat, prehliadka zvierat po

                 návšteve výstav, potrebné je aj dodržiavať vhodné zoohygienické podmienky v

                  chove.

liečba   -   Na terapiu sa používa  Penicilin G .

 

 

ušný  svrab   

-         Psoroptóza králikov je ochorenie lokalizované na báze a vnútornej ploche

     kde spôsobuje zápal kože, vrstvenie chrást a následným škriabaním vznikajú  

                   trhlinky, ktoré sa stávajú potencionálnou vstupnom bránou pre druhotnú

                  infekciu.

príznaky   -   Svrab sa u chorých zvierat lokalizuje na báze a vnútornej ploche ušnice.

                 Spočiatku  je badateľné začervenanie vnútornej strany ušníc, neskôr sa tvoria

               žlté alebo červené  chrasty, ktoré sa na seba lístkovito ukladajú. Niekedy sa

              ochorenie komplikuje bakteriálnou infekciou a poranené miesta hnisajú. U

              zanedbaných prípadov môže  dochádzať k zápalom stredného ucha alebo mozgu,

              čo sa prejavuje stáčaním hlavy na  postihnutú stranu. Choré zvieratá sú

               nepokojné, cítia svrbenie, škriabu sa.

prevencia   -    Najvhodnejšou ochranou proti zavlečeniu choroby do chovu je karanténa                    novodovezených  zvierat

 liečba     -    Ochorenie sa dá pomerne rýchlo vyliečiť, avšak je potrebné preliečiť celý

                chov  asanovať prostredie, inak sa môže stať, že sa nám bude pravidelne v

               chove vyskytovať. Na liečbu je možné použiť injekčný prípravok Ivomec- nie je

              však vhodný   pre gravidné a kojace samice a má dlhú ochrannú dobu na mäso

            (28 dní). Preto sú   vhodnejšie prípravky, ktoré sa aplikujú lokálne vo forme

              sprayov a rozprašovačov – napr. bio  kill, alebo neostomosan.  Liečbu je potrebné 

             po týždni zopakovať. Zároveň   treba odstrániť podstielky, chovné zariadenie

              vypáliť letlampou, a vystriekať   antiparazitickými sprayom.

 

 

Zimné  počasie  využívame  na  odborné  školenia    štúdium  odbornej  literatúry.Pretože  január  patrí  medzi  najchladnejšie  mesiace  roka, treba  v tomto  období  utepliť  králikárne, pravda  ak  sme  to     neurobili  skôr. Snažíme  sa  udržiavať  vždy  suchú  podstielku, pretože  na  zamrznutom  hnoji  môžu  králiky  prechladnúť. Králikárne  treba  vvšak  utepliť  tak, aby  sa  zabezpečil  dostatočný   prívod  vzduchu.Vo  vhodnom  chovnom  zariadení  môžeme  v tomto  mesiaci  dosiahnúť  prvé  vrhy.

V januári  králiky  pripúšťame, a to  napoludnie  keď  je  najteplejšie. Králiky  udržiavame dobrej  kondícii.  Okrem  jadrových  krmív    hlavnou  zložkou  kŕmnej  dávky  seno. Vodu  dávame  králikom  pri  každom  kŕmení  v takom  množstve, ktoré  počas  kŕmenia vypijú. Zvyšky vody  potom  vylejeme. V tomto  období králikom  môžeme  dávať  konáriky ovocných  stromov.

 

Vo  februári   upravujeme   a dezinfikujeme  chovné  zariadenie. Ak  sme  však králiky v januári  pripustili, obmedzíme  tieto  zásahy  na  minimum. Väčšia  časť  chovateľov  začína  vo  februári  pripúšťať  králiky. Samice  pripúšťame  v koterci  samca  nie  naopak, zásadne  za  prítomnosti  chovateľa. Samicu  odoberieme  hneď  po  spárení. Samice  pripustené  v druhej  polovici  januára  kontrolne  pripúšťame  a hmatom  môžeme  kontrolovať  kotnosť. Kotným  samiciam  upravujeme  a  zvyšujeme  kŕmne  dávky. V tomto  období  treba  v kŕmnej  dávke  zabezpečiť  dostatok  vitamínov  A a E, ktorémajú  vplyv  na  rozmnožovacie  schopnosti  králikov. Králiky  napájame  odstátou, prípadne vlažnou  vodou  do   ktorej  im   dávame  vitamíny.

P O K R A Č O V A N I E

marec  -  v tomto  období  sa  staráme  o mláďatá   z prvých  vrhov  uliahnuté  v januári  a vo  februári. Aj  napriek  miernemu  zlepšeniu  počasia  regulujkeme  uteplenie  králikární  podľa zmien  počasia  a výskytu  nočných  mrazov. Preventívne  podávame  chovným  králikom  sulfadimidin  proti  kokcidioze. Samice  pripustené  vo  februári  sa  začínajú  kotiť, preto  im musíme  vytvoriť  pokojné   prostredie. Po okotení ( 1 – 2. deň) prehliadneme  hniezda, pričom  samicu  pokojne  premiestnime  z koterca. Mláďatá  spočítame, uhynuté  odstránime, prípadne nadpočetné  mláďatá  rozdelíme  medzi  ostatné  samice, ale  vždy  za  ich  neprítomnosti.Krmivo  v tomto  období  musí  byť  hodnotné.  V prvých  4  -  5  dňoch  samiciam  nesmieme podávať  iný  nápoj  ako  odstátu   vodu, ktorá  by  mala  byť  stále  k dispozícii. Veľa  chovateľom  sa  osvedčili  hniezdne  búdky  ktoré  vkladajú  samiciam  pred  kotením dokotercov. Je  dobre  aby  vrch  búdky  sa  dal  otvárať, kôli  následnej  kontrole.

P O K R A Č O V A N I E

apríl – v tomto období  odstavujeme mláďatá  uliahnuté  vo  februári.Ďalej  registrujeme  mláďatá  z januárových  a februárových  vrhov. Nesmieme  zabúdať  že  mláďatá  treba  registrovať  do  troch  mesiacov  od  uliahnutia. Vzhľadom  na  premenlivé  počasie, časté zrážky a vlhkosť  vzduchu  musíme  venovať  zvýšenú  pozornosť  čistej  podstielke. Najmä pri  odstavených  králikoch  zabezpečujeme  prevenciu  proti  kokcidioze. Pri  odstavených mláďatách  dávame  pozor  na  zloženie  kŕmnej dávky. Samiciam  po  odstave  vyraďujeme z kŕmnej  dávky  krmivá  podporujúce  tvorbu  mlieka. Chovatelia  ktorí  nemajú  v zásobe dostatok  suchého  krmiva  postupne  prechádzajú  na  zelené  krmivo. Prechod  musí  byť postupný. Zo  začiatku  zelené  krmivo  podávame  len  ako  pochúťku. V tomto  období z prvých  vrhov  vyberáme  vyspelé  jedince  ako   chovný  material  na  ďalšie  obdobie.Králiky  očkujeme  proti  myxomatóze  nakoľko  v máji  sa  začínajú  objavovať  komáre.

POKRAČOVANIE

máj  -  treba  využiť  na  zabezpečenie  prvých  zásob  nového  objemového  krmiva. V tomto období    pri  úspešnej   plemenitbe  pomerne  plné  koterce  mláďat, koterce  nesmú  byť  však  prehustené. Mláďatá  stále  preventívne  chránime  proti  kokcidióze. Pokračujeme  vo  výbere chovného  materialu. Zvýšenú  pozornosť  venujeme  pestrosti  zeleného  krmiva, ktoré  nesmie  byť  znečistené  zemou  alebo  zaparené. V zdravom  chove  bez  kokcidiózy  sa  nemusíme  obávať  podávať  čerstvé  a vlhké  zelené  krmivo. Z   hľadiska  zdravého  vývoja  podávame  králikom  aj  jadrové  krmivo. V máji    pomerne  vyžšie  teploty, preto  musíme  dávať  pozor, aby  sa  v napájačkách neznečistila  voda  a nezkysla  od  zvyškov  krmiva. Aj  pri  skrmovaní  zeleného  krmiva králiky musia  mať  k dispozícii  dostatok  čerstvej  pitnej  vody. Seno  sušíme  postupne  nie  na  priamom  slnku, aby  sa  zachovalo  maximálne  množstvo  živín. Seno  nikdy  nestohujeme  vlhké  aby  nesplesnelo.

POKRAČOVANIE

jún  -  v tomto  období sa  k ráliky  intenzívne  rozmnožujú, ale  sa  aj  prudko  zvyšuje  percento  hynutia. Hlavným  dôvodom  hynutia    parazitálne  ochorenia  z čoho  najväčší  výskyt  je kokcidiózy. Táto  sa  býva  v dvoch  formách  a to  črevná  / prevencia  Sulfadimidin, Sulfacox,propoul, citroenzymix /  alebo  pečeňová  / prevencia  Silivet   rez  mesačne 5-7 dní /. V júni odstavujeme  mláďatá  z druhého  kotenia  a registrujeme  mláďatá  narodené  v marci. Častejšie čistíme  chovné  zariadenia a králiky  chránime  pred  priamym  a trvalým  slnečným  ziarením. Zvýšenú  pozornosť  venujeme  výberu  zvierat  na  Ďalšiu  plemenitbu. V dôsledku  vysokých teplôt  dbáme  na  dostatok  čerstvej  vody. Venujeme sa  zberu  sena  a príprave  zásob  krmiva  na  zimné  obdobie. Rastliny  na  semo  kosíme  tesne  pred  odkvitnutím, keď  obsahujú  najviac vitamínov.

POKRAČOVANIE

júl -  v odbornej  činnosti  treba pozornosť  venovať  výberu  králikov  a ich   špecialnej  príprave  na  výstavy. Naďalej  venujeme  pozornosť  aj  výberu  plemenného  materialu  pre  nasledujúcu  chovnú  sezónu.  Samce  a samice  z prvých  vrhov  umiestňujeme  samostatne  s možnosťou  zvýšeného  pohybu. Vzhľadom  na  vysoké  teploty  je   spotreba  vody  značne  vysoká, veľa  vody  pijú  najmä  gravidné  a dojčiace   samice. Dôraz  kladieme  na  to  aby  voda  bola   vždy  čerstv a  neznečistená.

 

 

POKRAČOVANIE

august  -  v auguste  sa  začínajú  vystavovať  králiky  z prvých  odchovov. Výstavy  využívame okrem  iného  aj  k propagácii  svojho  chovu.  Veľký  výskyt  komárov  zvyšuje  riziko  prenášania  myxomatózy, ktorá  patrí  medzi najnebezpečnejšie  choroby  králikov. Králiky  ktoré  sme  v prvej  polovici roka  očkovali  proti  myxomatóze  iba  raz, treba  očkovať  proti  nej  druhýkrát / očkovanie    ochranný  účinok  zhruba  6 mesiacov, po  jeho  opakovaní  po 17  dňoch    1  rok /  Pri  odstave králikov   nevynecháme  ani  prevenciu  proti  kokcidioze. Králiky  z prvých  vrhov      dospelé  a preto  ich   individualne  ustajňujeme, pričom  sa  snažíme  aby  sa  nedráždili  pachom. Hlavnou  prácou  chovateľa  je  správny  výber  chovného  materialu. vybraným  chovným  zvieratám  zabezpečíme  dostatok  pohybu  pre  ich  ďalší  zdravý  vývoj  organizmu. V auguste  je  ešte  dosť  teplo  a preto  venujeme  dostatočnú  pozornosť  napájaniu  králikov. Napájame  čistou  odstátou  vodou, nie  však  na  poludnie  keď    horúčavy  veľké  ale  ráno a večer. Objemové  krmivá  si  môžeme  zabezpečiť  z druhej  kosby.

POKRAČOVANIE

september - je  obdobím  pĺznutia králikov, ktoré sa má skončiť do polovice októbra. Starostlivosť venujeme príprave  zvierat  na výstavy. Zvieratá musia mať predovšetkým zodpovedajúcu výstavnú kondíciu, to znamená, že musia byť zdravé,majú mať dobre utvorené svalstvo, farba ich srsti musí byť sýta a rovnomerne rozložená po celom tele a strakaté králiky musia mať predpísanú kresbu, ktorá nesmie splývať. Na výstavu vyberame králiky určené na ďalšiu plemenitbu, aby sme si zabezpečili ich ohodnotenie. Zvýšenú pozornosť musíme venovať včasnej výmene podstielky a hygiene. Počas pĺznutia zaraďujeme do kŕmnej dávky krmivá bohatšie na tuky, vitamíny a minerálne látky.

POKRAČOVANIE

október - uskutočňuje sa najviac chovateľských podujatí. Pokračuje obdobie pĺznutia. Pokračujeme v príprave králikov na výstavy. S králikmi častejšie manipulujeme, aby si zvykli na prítomnosť ľudí a  vymieňame im podstielku aby mali vždy suché prostredie. Pred odoslaním na výstavu im vatou vyčistímeuši a okolie pohlavných orgánov, prečešeme srsť a ostriháme pazúriky. Zvieratá prepravujeme vo vhodných, priestranných prenoskách pre príslušné plemeno. Na základe ocenenia dosiahnutého na výstave a záznamov kontroly úžitkovosti vyberáme jedince pre nastávajúcu chovnú sezónu.

 

Ak  chcete  Vaše  skúsenosti  poradiť  druhým, tak  môžete  urobiť  cez  komentáre

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Strach pred iným názorom?

(Mário, 20. 7. 2015 15:48)

Je prekvapujúce, že komusi (komu tak asi?) vadí diskusia pod jednotlivými článkami. Čoho sa daný človek asi tak bojí? Pravdy?! Ak cenzúra, tak potom riadna! Zmažte celú túto stránku a je to!

Ušný svrab

(Kristína, 7. 3. 2011 19:46)

Môj králik mal ušný svrab. Liečila som ho tak že som ho dôkladne povyberala pinzetou. Prešlo jej to a už sa jej to nevrátilo.

Re: Ušný svrab

(Milan, 16. 2. 2012 23:53)

Dostať kupiť pripravok scabicit tým mu to párkrát natrieť a pomože to, aj obyčajný stolový olej je nato dobrý na trieť treba postihnuté miesto