Choď na obsah Choď na menu
 


O Z N A M  pre  naších  návštevníkov  chovateľských  dopoludní  -  búrz,  aby  si   pri  ich  návšteve  nerobili  zbytočné  problémi  a parkovali  len  na  vyhradených  miestach,  ktorých  je  v okolí  námestia  dosť.  Záchytné  parkovisko  je  o ulicu  za  naším areálom  cca  80m. Netreba  sa  báť  postáť  v nedeľu  (  v deň  pracovného  pokoja )   tieto  nie  sú  spoplatnené. Pozor  však   na  vyhradené  miesta  pre  ZŤP.

    december       01.12.

              Stretnutia CHOVATEĽOV v roku    2  0  1  9

KAŽDÚ   PRVÚ   A         

           TRETIU    NEDEĽU 

                           V     MESIACI

 so  začiatkom  o 7,30 hodiny

 areál  DOMU   CHOVATEĽOV   

            SNP  č.5  Levice

 

 K Ú P A   -   V Ý M E N A             P R E D A J

exoty, hydina, holuby, králiky, psy, hlodavce, krmivá, doplnky, vitamíny, chovateľské potreby, kvety,okrasné  dreviny......

 

V ý k u p    exotov

V susedstve  vždy otvorená  predajňa

  Zahradkársko chovateľsko-      

         včelárske 

 

termín :                   

 

       

 

                                                              01.12.      15.12.