Choď na obsah Choď na menu
 


O Z N A M  pre  naších  návštevníkov  chovateľských  dopoludní  -  búrz,  aby  si   pri  ich  návšteve  nerobili  zbytočné  problémi  a parkovali  len  na  vyhradených  miestach,  ktorých  je  v okolí  námestia  dosť.  Záchytné  parkovisko  je  o ulicu  za  naším areálom  cca  80m. Netreba  sa  báť  postáť  v nedeľu  (  v deň  pracovného  pokoja )   tieto  nie  sú  spoplatnené. Pozor  však   na  vyhradené  miesta  pre  ZŤP.

 

              Stretnutia CHOVATEĽOV  v  roku 2022

          03.04.

 

 

KAŽDÚ   PRVÚ   NEDEĽU    V     MESIACI

 so  začiatkom  o 7,30 hodiny

 areál  DOMU   CHOVATEĽOV   

            SNP  č.5  Levice

 

 K Ú P A   -   V Ý M E N A             P R E D A J

exoty, hydina, holuby, králiky, psy, hlodavce, krmivá, doplnky, vitamíny, chovateľské potreby, kvety, okrasné  dreviny......

 

V ý k u p    exotov

V susedstve  vždy otvorená  predajňa

  Záhradkársko - chovateľsko-      

         včelárske   potreby

 

termín :                     01.05

    20.-21.05.  predajno-propagačná výstava

                            05.06.                   03.07.

                            07.08.                   04.09.

                            02.10.

     14.-16.10.   oblastná výstava zvierat

                            06.11.                       04.12.