Kópia – pohľad do rokvacej sály v popredí J.Péter,P.Štamposký