Mlôadý chovateliaP.Genčík,K.Genčíková,M.Kocian ml.M.Hajnovičová